Զեղչի կտրոնների փոփոխությունը

Գնորդն իրավունք ունի փոխարինել զեղչի կտրոնը այլ զեղչի կտրոնով, եթե չի կարող օգտագործել այդ զեղչի կտրոնը նշված ժամկետներում կամ նշված վայրում։

Գնորդն իրավունք ունի փոխարինել զեղչի կտրոնը 5 (հինգ) օրվա ընթացքում` չհաշված գնման օրը:

Զեղչի կտրոնը փոխարինվում է, եթե այն չի օգտագործվել:

Գնորդը կարող է փոխարինել զեղչի կտրոնը համակարգում առկա ցանկացած այլ զեղչի կտրոնով։ Եթե փոխարինվող զեղչի կտրոնի գինն ավելի բարձր է նոր զեղչի կտրոնի գնից, ապա գումարի տարբերությունը կմնա գնորդի հաշվին հետագա օգտագործման համար։ Եթե փոխարինվող զեղչի կտրոնի գինն ավելի ցածր է, նոր զեղչի կտրոնի գնից, ապա գնորդը պարտավոր է վճարել այդ տարբերությունը։

Զեղչի կտրոնը փոխարինումը տեղի է ունենում միայն կայքի ադմինիսրացիային տեղեկացնելուց հետո և կատարվում է ՈՉ ԱՎՏՈՄԱՏ համակարգով:

Պատշաճ որակի ապրանքի փոփոխությունը

Գնորդն իրավունք ունի փոխարինել պատշաճ որակի ապրանքը նմանօրինակ ապրանքով, եթե ապրանքը հարմար չէ գնորդի օգտագործման համար իր ձևով, գույնով, չափով կամ այլ պատճառներով չի կարող օգտագործվել գնորդի կողմից։

Գնորդն իրավունք ունի փոխարինել պատշաճ որակի ապրանքը 10 (տասը) օրվա ընթացքում` չհաշված գնման օրը:

Պատշաճ որակի ապրանքը փոխարինվում է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաեւ վաճառված ապրանքի հետ սպառողին տրված ապրանքային կամ դրամարկղային չեկը:

Եթե պատշաճ որակի ապրանքը փոխարինելու դիմում ներկայացնելու օրը վաճառքում նմանօրինակ ապրանքը բացակայում է, ապա գնորդն իրավունք ունի փոխարինել կայքում առկա ցանկացած այլ ապրանքով կամ պահանջել փոխարինել այն նմանօրինակ ապրանքով` վաճառքում համապատասխան ապրանքի առաջին իսկ ստացման դեպքում:

Եթե փոխարինվող ապրանքի գինն ավելի բարձր է նոր ապրանքի գնից, ապա գումարի տարբերությունը կմնա գնորդի հաշվին հետագա օգտագործման համար։ Եթե փոխարինվող ապրանքի գինն ավելի ցածր է, նորի գնից, ապա գնորդը պարտավոր է վճարել այդ տարբերությունը։

Պատշաճ որակի ապրանքի փոխարինումը տեղի է ունենում միայն կայքի ադմինիսրացիային տեղեկացնելուց հետո և կատարվում է ՈՉ ԱՎՏՈՄԱՏ համակարգով:

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքի հետ վերադարձը

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքի տակ հասկացվում է այն ապրանքը, որը չի կարող ապահովել իր ֆունկցիոնալ որակը և/կամ ունի այլ թերություններ:

Ապրանքի արտաքին տեսքը, ամբողջականությունը, որակական հատկությունները գնորդը պետք է ստուգի ապրանքի գնման/առաքման պահին:

Ապրանքի թերությունների հայտնաբերման դեպքում գնորդն իրավունք ունի պահանջելու վերադարձնելու ապրանքի դիմաց վճարված գումարը կամ փոխարինել այն պատշաճ որակի ապրանքով:

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքի դիմաց վճարված գումարի հետ վերադարձը կատարվում է 14 (տասնչորս) օրվա ընթացքում:

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքի փոխարինումը պատշաճ որակի ապրանքով տեղի է ունենում փոխարինման պահանջ ներկայացնելու պահանջի ներկայացման օրից՝ 10 (տասը) օրվա ընթացքում։ Եթե հարկավոր է ապրանքի որակի լրացուցիչ ստուգում, ապա փոխարինումը տեղի է ունենում նշված պահանջի ներկայացման օրից՝ 21 (քսանմեկ) օրվա ընթացքում:

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքի փոխարինումը տեղի է ունենում միայն կայքի ադմինիսրացիային տեղեկացնելուց հետո և կատարվում է ՈՉ ԱՎՏՈՄԱՏ համակարգով:

SalesList.am կայքը զեղչային առցանց հարթակ է, որտեղ կարող եք ծանոթանալ բազմաթիվ ընկերությունների կողմից ներկայացվող տարատեսակ զեղչերին և առաջարկներին։

+374 43 919599
support@saleslist.am
0074 ՀՀ, ք. Երևան, Ն. Շենգավիթ, 11փ, 9Ա տուն

Բաժանորդագրվեք Sales List համակարգի նորություններին

© 2017 SalesList.am - Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են.

Կայքը պատրաստվել է "All in" PR Group-ի կողմից.